MIEJSCA

"ul."

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom,

AWvH
LINK
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, kandydatka na posłankę w tegorocznych wyborach parlamentarnych (okręg 9 - Łódź, łódzki wschodni, brzeziński) 9 października 2011 r.


Studiowałam polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, od najmłodszych lat związana jestem ze środowiskiem opozycji antykomunistycznej w Polsce, działałam w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Uczniów, podziemnego NZS i Solidarności. Podczas studiów prowadziłam sekretariat Solidarności na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zetknęłam się z wieloma wybitnymi opozycjonistami: J. Kropiwnickim, S. Niesiołowskim, T. Romanowską.
Pracę zawodową zaczynałam w redakcji Tygodnika Solidarność Ziemi Łódzkiej, w 1990 roku kontynuowałam działalność dziennikarską jako redaktor naczelny i współtwórca Tygodnika Łódzkiego. Po skutecznie przeprowadzonej kampanii Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, którą organizowałam -objęłam funkcje Rzecznika Prasowego Wojewody Łódzkiego.

W 1992 roku wyemigrowałam do Holandii gdzie podjęłam pracę w Unive Verzekeringen oraz ABN Amro. Jako członek STEP ( Stowarzyszenia Ekspertów Polskich ) zajęłam się aktywnie promocją Polski w Europie.
Współredagowałam też Biuletyn ( periodyk dwujęzyczny wydawany w Holandii ).

Po powrocie do Polski w 2003 roku rozpoczęłam współprace z Jerzym Kropiwnickim najpierw pełniąc role Asystenta Prezydenta Miasta Łodzi, a potem jako Przedstawiciel Miasta Łodzi w Brukseli. Koordynowałam też prace Delegacji Polskiej w Komitecie Regionów w Brukseli. Byłam min. współorganizatorem cyklu imprez :
- Polska na Grand Place w 2004 roku promujących Polskę z okazji wejścia do Unii Europejskiej.
Od podstaw stworzyłam też Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli. W 2007 roku zostałam szefem kampanii wyborczej Joanny Kluzik-Rostkowskiej Minister Pracy i Polityki Społecznej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Po wygranej kampanii objęłam funkcję Dyrektora Biura Poselskiego.

Od X 2010 organizuje i koordynuje struktury PJN w woj. łódzkim.
Jest liderem listy PJN do Sejmu w Łodzi ( wcześniej nie kandydowałam ).
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom,
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom,
KOMENTARZE
KOMENTARZE
!
DODANE MIEJSCA
MOJA ŚCIEŻKA
WYSZUKANE MIEJSCA
map
WYSZUKANE ŚCIEŻKI
Wklej link do e-maila lub paska przeglądarki